Archive for

Thông báo về việc chống Bảo Đại và quân Pháp

Thông báo về việc chăm lo sức khỏe cho công binh

 

Tự truyện của lính thợ Lại Huy Khoa – phần 9

Được sự đồng ý của những người con người lính thợ Đông Dương Lại Huy Khoa, chúng tôi sẽ đăng tải tự truyện của ông. Ông Lại Huy Khoa sinh năm 1917, sang Pháp năm 1940. Sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ trong các xưởng sản xuất thuốc súng, làm than, chặt … Tiếp tục đọc

Tự truyện của lính thợ Lại Huy Khoa – phần 8

Được sự đồng ý của những người con người lính thợ Đông Dương Lại Huy Khoa, chúng tôi sẽ đăng tải tự truyện của ông. Ông Lại Huy Khoa sinh năm 1917, sang Pháp năm 1940. Sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ trong các xưởng sản xuất thuốc súng, làm than, chặt … Tiếp tục đọc

Thông báo gửi phần thưởng cho thí sinh thi đấu trong kỳ thi Công Binh Học Vụ ngày 4/5/1949

Thông báo về việc chuyển báo của Công Nông Đoàn Hải Dương ngày 30/4/1949

 

Báo cáo về việc quyên góp giúp đỡ công binh bị mất lương thất nghiệp ngày 14/4/1949

Thư gửi Trung ương Công binh và các Ban cứu tế cơ sở ngày 8/4/1949

Thông báo thành lập Ban cứu tế trung ương Công binh thay thế ban cũ bị buộc hồi hương

Biên bản cuộc họp ngày 5/4/1949

 

Thông tin về việc thành lập đội bóng đá ngày 12/4/1949

Tự truyện của lính thợ Lại Huy Khoa – phần 7

Được sự đồng ý của những người con người lính thợ Đông Dương Lại Huy Khoa, chúng tôi sẽ đăng tải tự truyện của ông. Ông Lại Huy Khoa sinh năm 1917, sang Pháp năm 1940. Sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ trong các xưởng sản xuất thuốc súng, làm than, chặt … Tiếp tục đọc

Tôi luôn nhớ và tự hào mình là người Việt Nam

“Dù xa quê hương nhưng tôi luôn nhớ và tự hào mình là người Việt Nam” – câu nói này được nhắc lại nhiều lần trong câu chuyện xúc động với phóng viên báo chí của ông Thiều Văn Mưu, uỷ viên Ban Chấp hành chi hội người Việt Nam tại Lyon (Pháp). Ông là … Tiếp tục đọc

Thông cáo ngày 17 và 23 /4/1949

Giải pháp sau cuộc họp 31/10/1949

 

Thông cáo gửi các cơ, các đoàn trong vùng Đông ngày 31/10/1949

Tự truyện của lính thợ Lại Huy Khoa – phần 6

Được sự đồng ý của những người con người lính thợ Đông Dương Lại Huy Khoa, chúng tôi sẽ đăng tải tự truyện của ông. Ông Lại Huy Khoa sinh năm 1917, sang Pháp năm 1940. Sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ trong các xưởng sản xuất thuốc súng, làm than, chặt … Tiếp tục đọc