Archive for

Thông cáo gửi các cơ, đoàn ngày 5 và 18/10/1949

 

Nhớ người chép sử “không chuyên”

  Y Trang Đặng Văn Long không định làm chứng nhân của lịch sử, cũng như cố gắng để làm người chép sử. Nói như Hoàng Hoa Khôi, Đặng Văn Long đã “ghi chép từng chi tiết nhỏ và diễn tả một cách sinh động” về người Việt ở Pháp. Tôi biết đến Đặng Văn … Tiếp tục đọc

Kê khai tài chính chi đoàn vùng Đông từ 1/9 đến 30/9/1949

Kê khai tài chính từ 27/8 đến 05/10/1949

 

Tàu Sơn Tây (Bateau SONTAY)

Từ tháng 10 năm 1939 đến tháng 5 năm 1940, đã có 15 chuyến tàu chở những người lính thợ Đông Dương từ Việt Nam sang Pháp. Một trong số những chiếc tàu đó là tàu SONTAY. Chuyến tàu này cập cảng Marseilles vào ngày 11 tháng 12 năm 1939. Tàu SONTAY được hạ thủy vào … Tiếp tục đọc

Thông cáo tái bản Công binh học báo

Nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức cho đội ngũ lính thợ, trung ương Công binh đã xuất bản tờ Công Binh học báo. Do nhu cầu của lính thợ tại các cơ, các đạo ngày càng nhiều nên Trung ương Công Binh đã quyết định tái bản Công Binh học báo.

Nghị quyết cuộc họp ngày 14 và 17 tháng 11 năm 1949