Archive for

Chuyện như đùa của những thân phận con lai lính thợ

Bài viết của tác giả Trần Thu Dung, in trên “An ninh thế giới” ngày 25/5/2016 L’histoire vue comme une légende (article publié dans le journal « An Ninh thế giới », le 25/05/2016) Photo : Des descendants des travailleurs indochinois et l’auteur chez Mme Nguyên-Hoaï Michèle. De droit à gauche : Diệp Minh Nicole; … Tiếp tục đọc

Quyết nghị của Công binh cơ đoàn số 1 tại Sorgues ngày 28/8/1948

Báo cáo về những vụ việc xảy ra ở cơ đoàn số 5 trong tháng 1/1949

Thư động viên công binh tranh đấu ngày 10/2/1949

Thông báo về quyền lợi của Công binh

Témoignages de fils et filles de travailleurs indochinois

 

Thông cáo về Đại hội công binh vùng đông ngày 23/12/1948