ngsbang

ngsbang has written 306 posts for Lịch sử những người nông dân Việt Nam tại Pháp

Récolte du riz en Camargue 1943 – Thu hoạch lúa ở Camargue năm 1943

En 1941, des centaines de travailleurs indochinois sont venus participer à la relance du riz en Camargue. Năm 1941, hàng trăm người lính thợ Đông dương đã đến và tham gia vào việc phục hồi việc trồng lúa ở Camargue. Đây là chút tư liệu hiếm hoi về những người lính thợ đông dương trong … Tiếp tục đọc

Mémoire: Dans les pas des travailleurs indochinois…

Entretien avec Ysé tran, réalisatrice du documentaire “Une histoire oubliée – Les travailleurs indochinois en Lorraine”. Des milliers de Vietnamiens réquisitionnés pour venir travailler en France dès 1939 … Notre invité a consacré son documentaire à ces milliers de travailleurs indochinois ‘réquisitionnés’ par la France pour venir travailler en Lorraine. Elle nous raconte leurs histoires … Tiếp tục đọc

Les travailleurs indochinois à Indret

Les travailleurs indochinois à Indret (Loire-Atlantique). Reportage de Sandrine Gadet (réalisation), Vincent Raynal (images) et Dominique Boutmin (montage). Ce reportage de 6 minutes a été diffusé dans le cadre du Mag de France 3 Pays de la Loire le samedi 5 octobre 2013 (journal régional de 19H). Lính thợ đông dương ở Indret ( vùng … Tiếp tục đọc

Chúc mừng năm mới 2017

Chúc gia đình lính thợ ONS (Travailleurs Indochinois, Công Binh) sang năm 2017 luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công. Bonne annee 2017 à vous tous, les membrers de la famille d’ONS ( Travailleurs Indochinois, Cong Binh).

Quyết nghị về việc ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh ngày 25/9/1949

Thông cáo của BCH chi đoàn vùng Đông về ủng hộ kháng chiến ở Việt Nam

Thông cáo về việc tổ chức đại hội nghị Công binh ngày 19/2/1949

Biên bản cuộc họp trung ương Công binh ngày 6, 7/2/1949

Quyết nghị chống việc hồi hương, năm 1948

 

AVIS DE RECHERCHES – Tìm người thân

Famille vietnamienne de Monsieur PHUNG VAN DIEN (1915 – 1970) – province de Thanh Hoa, Vietnam, recherche famille qu’il a fondé en France. Monsieur PHUNG VAN DIEN, est venu en France en 1939. Son epouse est une francaise et ils ont 3 ou 4 enfants ( Thoi, Lan, La). D’apres la famille de monsieur PHUNG … Tiếp tục đọc

Công Binh – Đêm dài Đông Dương: HÀNH TRÌNH LÊN ÁN CHẾ ĐỘ THUỘC ĐỊA

Công Binh – Đêm dài Đông Dương: HÀNH TRÌNH LÊN ÁN CHẾ ĐỘ THUỘC ĐỊA PARCOURS D’UN PROCES DU COLONIALISME Bản gốc / texte original @ Nguyễn thị Nam pour la revue SOLIDARITE – ESSENCES VIETNAMIENNES N°35 Năm 1980 trong khi chuẩn bị làm hai bộ phim đầu tay Long Vân Khánh Hội và Đế … Tiếp tục đọc

Biên bản họp hàng tháng của Ban chấp hành công đoàn ngày 10/3/1949

Biên bản cuộc họp hội đồng trung ương Công binh ngày 31/10 và ngày 1, 2/11/1948

Bản sao Thông cáo số 4 của phái đoàn chính phủ Việt Nam tại Pháp gửi Công binh và Kiều bào

Ngày 15/10/1948, ông Trần  Ngọc Danh, Nghị sĩ Cần Thơ, đại diện chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Pháp gửi thông cáo số 4 tới toàn thể anh em Công binh, Kiều bào ở Pháp và ở hải ngoại

Thông cáo về việc tổ chức đại hội nghị Công binh ngày 19/2/1949

Biên bản cuộc họp thường lệ của BCH chi đoàn vùng Đông ngày 18/10/1948

Biên bản họp trung ương Công binh ngày 6, 7/2/1949

Biên bản cuộc họp trung ương Công binh ngày 10/10/1948

Biên bản cuộc họp các nhân viên vừa trúng cử vào BCH chi đoàn vùng Đông ngày 8/1/1949

 

Biên bản cuộc họp ban chấp hành chi đoàn vùng Đông ngày 17/1/1949