Archive for

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 4

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Mémoire: Saïgon – Marseille, aller simple

Quand les travailleurs forcés d’Indochine débarquaient à la Joliette. En septembre 1939, la France ramenait dans les cales réquisitionnées de 73 navires des Messageries Maritimes 20 000 paysans vietnamiens pour les employer de force dans nos usines d’armement. Ces « indigènes annamites » étaient aussitôt immatriculés par le « service de la main d’œuvre indigène … Tiếp tục đọc

Thông báo phát thưởng kỳ thi Công binh học vụ ngày 31/8/1949

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 3

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Kết luận cuộc họp của 34 lính thợ ở Vesoul sau biểu tình chống bắt bớ gửi ông Trần Ngọc Danh

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 2

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 1

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Quyết nghị gửi phái đoàn ông Trần Ngọc Danh và các trung ương Công Binh ngày 31/7/1949

Decision à La delegue de M. Tran Ngoc Danh à Paris, les campagnies et les unions de CONG BINH 218 CONG BINH de Dunque (Nord) ont se reuni à Cailacbeau le 31 juillet 49 à 8h30 Apres ecoute l’annonce N 6, le 15 juillet 1949, de la Delegation de Tran Ngoc Danh à tous les … Tiếp tục đọc

Tôi là thành viên của gia đình lính thợ Đông Dương

Từ ngày biết câu chuyện của những người lính thợ Đông Dương, lập blog về họ, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến một ngày mình lại là thành viên trong gia đình của một người lính thợ Đông Dương. Nhận được email của Joel Phạm tôi cũng chưa thể hình dung và cũng không … Tiếp tục đọc