Archive for

Tự truyện của lính thợ Lại Huy Khoa – phần 5

Được sự đồng ý của những người con người lính thợ Đông Dương Lại Huy Khoa, chúng tôi sẽ đăng tải tự truyện của ông. Ông Lại Huy Khoa sinh năm 1917, sang Pháp năm 1940. Sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ trong các xưởng sản xuất thuốc súng, làm than, chặt … Tiếp tục đọc

Biên bản họp Ban chấp hành Trung Ương công binh ngày 9/10/1949

 

Thống kê quyên góp ngày 22/4/1949

Tự truyện của lính thợ Lại Huy Khoa – phần 4

Được sự đồng ý của những người con người lính thợ Đông Dương Lại Huy Khoa, chúng tôi sẽ đăng tải tự truyện của ông. Ông Lại Huy Khoa sinh năm 1917, sang Pháp năm 1940. Sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ trong các xưởng sản xuất thuốc súng, làm than, chặt … Tiếp tục đọc

Giấy mời tham dự bầu ban trị sự Công- Nông đoàn tỉnh Thanh Hóa chi nhánh Vesoul

Nghị quyết tiếng Pháp chống lại hiệp ước giữa chính phủ Pháp và Bảo Đại gửi báo chí.

 

Thông cáo về vệc xin đồ thể thao cho anh em công binh

Tự truyện của lính thợ Lại Huy Khoa – phần 3

Được sự đồng ý của những người con người lính thợ Đông Dương Lại Huy Khoa, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ đăng tải tự truyện của ông. Ông Lại Huy Khoa sinh năm 1917, sang Pháp năm 1940. Sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ trong các xưởng sản xuất … Tiếp tục đọc

Thông cáo về việc giúp đỡ ban Trung ương cứu tế công binh ngày 22/9/1949

 

Kê khai tài chính của Ban quyền lợi chi đoàn từ ngày 27/8 đến 5/10/1949

     

Tự truyện của lính thợ Lại Huy Khoa – phần 2

Được sự đồng ý của những người con người lính thợ Đông Dương Lại Huy Khoa, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ đăng tải tự truyện của ông. Ông Lại Huy Khoa sinh năm 1917, sang Pháp năm 1940. Sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ trong các xưởng sản xuất … Tiếp tục đọc

Tự truyện của lính thợ Lại Huy Khoa – phần 1

Được sự đồng ý của những người con người lính thợ Đông Dương Lại Huy Khoa, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ đăng tải tự truyện của ông. Ông Lại Huy Khoa sinh năm 1917, sang Pháp năm 1940. Sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ trong các xưởng sản xuất … Tiếp tục đọc

Thư của ông Hoàng Cao Biêng chia tay Hội đồng đại diện công binh Vesoul ngày 20/10/1949

 

Quyết nghị về việc ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh của công binh đoàn Vesoul

 

Quyết nghị về ủng hộ Việt Nam giành độc lập

Quyết nghị trung ương Công binh ngày 2/10/1949

 

Quyết nghị ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh, ngày 16/10/1949

 

Thư gửi anh em công binh ngày 16/10/1949