Archive for

Le souci de Beatrice Nguyen-Van

Beatrice Nguyen-Van Ông Nguyễn Văn Kiệm Avant de quitter Hanoi pour HCMVille, pour rencontrer deux ex-cong binh amis de son père, Bétarice Nguyen Van, fille du cong binh Nguyen Van Kiêm nous a rencontrés et confié une liste de noms mémorisés par son père et qu’elle cherche à rencontrer. Elle souhaite également que nous continuions … Tiếp tục đọc

Chuyện của Beatrice Nguyen-Van

Trước khi rời Hà Nội để vào thành phố Hồ Chí Minh gặp hai người bạn của cha là cựu lính thợ Đông Dương, chị Beatrice Nguyen-Van, con gái ông Nguyễn Văn Kiệm một cựu lính thợ Đông Dương đã gặp chúng tôi và giao lại một danh sách cựu lính thợ mà cha chị … Tiếp tục đọc

Tin buồn

Chúng tôi và những người cựu lính thợ Đông Dương (ONS)  cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Ông Bernard, cựu lính thợ Đông Dương, do tuổi cao, sức yếu đã từ trần ngày 10.2.2014 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) tại nhà riêng ở Aulnay-sous-bois, ngoại ô Paris – cộng … Tiếp tục đọc