Archive for

Phỏng vấn cựu lính thợ Nguyễn Văn Liên – phần 3

Hỏi: Nhà lao và nhà thương của sở MOI vận hành như thế nào? Trả lời: Chế độ lao tù rất là đặc biệt về số lượng và phẩm lượng: Mỗi đạo có một nhà tù, mỗi cơ có một nhà giam. Số lượng ngưòi tù rất cao so với tổng số CÔNG BINH. Người … Tiếp tục đọc

Cậu Ấm Nguyễn Văn Thành: Yêu Nhau Và Cưới Nhau

Chúng tôi có sưu tầm được loạt bài của tác giả Nguyễn Thị Cỏ May viết về lính thợ Đông Dương, dựa trên cuốn hồi ký của ông Nguyễn Văn Thành, cựu lính thợ Đông Dương. Xin giới thiệu cùng độc giả. Mỗi lần về Lattes thăm Juliette, anh em trong Toán của Thành góp tiền phụ … Tiếp tục đọc

Le pere de Francoise

Lần thứ hai sang Việt Nam, Francoise và chúng tôi đã gặp nhau. Câu chuyện về những người lính thợ có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc trong những buổi nói chuyện của chúng tôi. Con của một người lính thợ Đông dương, nhưng mãi đến 2007, Francoise mới biết rằng cha mình đã … Tiếp tục đọc

Cậu Ấm Nguyễn Văn Thành Và Mối Tình Son Sắc Với 1 Thôn Nữ

Chúng tôi có sưu tầm được loạt bài của tác giả Nguyễn Thị Cỏ May viết về lính thợ Đông Dương, dựa trên cuốn hồi ký của ông Nguyễn Văn Thành, cựu lính thợ Đông Dương. Xin giới thiệu cùng độc giả. Đổi về Lattes, một làng nhỏ về phía Đông-Nam Montpellier, Thành quen với gia đình … Tiếp tục đọc

Cậu Ấm Nguyễn Văn Thành: Lòng Yêu Nước Và Những Ray Rứt

Chúng tôi có sưu tầm được loạt bài của tác giả Nguyễn Thị Cỏ May viết về lính thợ Đông Dương, dựa trên cuốn hồi ký của ông Nguyễn Văn Thành, cựu lính thợ Đông Dương. Xin giới thiệu cùng độc giả. Mọi người trong Toán của Thành trở về đoàn tụ đầy đủ ở Marseille vì … Tiếp tục đọc

Phỏng vấn cựu lính thợ Nguyễn Văn Liên – phần 2

Đây là cuộc phỏng vấn mà chúng tôi đã thực hiện năm 2003 tại nhà ông ở Paris và sau đó được chính ông Nguyễn Văn Liên ghi lại. Hỏi: Công việc làm thuốc súng như thế nào? Trả lời: Công việc làm chia thành ba ca 8 giờ, làm  việc cả ngày chủ nhật, … Tiếp tục đọc

Cậu Ấm Nguyễn Văn Thành: Con Trai Đức Chúa Trời Đều Giống Nhau

Chúng tôi có sưu tầm được loạt bài của tác giả Nguyễn Thị Cỏ May viết về lính thợ Đông Dương, dựa trên cuốn hồi ký của ông Nguyễn Văn Thành, cựu lính thợ Đông Dương. Xin giới thiệu cùng độc giả. Hai toán công nhân của Thành và Sanh luôn luôn được Đội trưởng chấp thuận … Tiếp tục đọc

Cậu Ấm Nguyễn Văn Thành: M.O.I Thực Dân Và M.O.I Cộng Sản

      Chúng tôi có sưu tầm được loạt bài của tác giả Nguyễn Thị Cỏ May viết về lính thợ Đông Dương, dựa trên cuốn hồi ký của ông Nguyễn Văn Thành, cựu lính thợ Đông Dương. Xin giới thiệu cùng độc giả. Ra khỏi Văn phòng tuyển mộ, với thẻ chứng nhận chánh thức … Tiếp tục đọc

Nguyễn Văn Thành – Cậu Ấm phản kháng

Chúng tôi có sưu tầm được loạt bài của tác giả Nguyễn Thị Cỏ May viết về lính thợ Đông Dương, dựa trên cuốn hồi ký của ông Nguyễn Văn Thành, cựu lính thợ Đông Dương. Xin giới thiệu cùng độc giả. Cụ Nguyễn văn Thành đúng là một Cậu Ấm. Cụ sanh năm1921 tại Huế. … Tiếp tục đọc

Tin mới

Sau một thời gian hoạt động chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ gia đình các cựu lính thợ Đông Dương (Công Binh, ONS). Xin chân thành cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ quý báu này. Chúng tôi đã nhận được lời hẹn của một người Pháp, con một … Tiếp tục đọc

Phỏng vấn cựu lính thợ Nguyễn Văn Liên

Bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ đăng tải buổi phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Liên, một cựu lính thợ ONS. Đây là cuộc phỏng vấn mà chúng tôi đã thực hiện năm 2003 tại nhà ông ở Paris và sau đó được chính ông Nguyễn Văn Liên ghi lại. Hỏi : Lính thợ … Tiếp tục đọc