Archive for

AVIS DE RECHERCHES – Tìm người thân

Famille vietnamienne de Monsieur PHUNG VAN DIEN (1915 – 1970) – province de Thanh Hoa, Vietnam, recherche famille qu’il a fondé en France. Monsieur PHUNG VAN DIEN, est venu en France en 1939. Son epouse est une francaise et ils ont 3 ou 4 enfants ( Thoi, Lan, La). D’apres la famille de monsieur PHUNG … Tiếp tục đọc

Công Binh – Đêm dài Đông Dương: HÀNH TRÌNH LÊN ÁN CHẾ ĐỘ THUỘC ĐỊA

Công Binh – Đêm dài Đông Dương: HÀNH TRÌNH LÊN ÁN CHẾ ĐỘ THUỘC ĐỊA PARCOURS D’UN PROCES DU COLONIALISME Bản gốc / texte original @ Nguyễn thị Nam pour la revue SOLIDARITE – ESSENCES VIETNAMIENNES N°35 Năm 1980 trong khi chuẩn bị làm hai bộ phim đầu tay Long Vân Khánh Hội và Đế … Tiếp tục đọc

Biên bản họp hàng tháng của Ban chấp hành công đoàn ngày 10/3/1949

Biên bản cuộc họp hội đồng trung ương Công binh ngày 31/10 và ngày 1, 2/11/1948

Bản sao Thông cáo số 4 của phái đoàn chính phủ Việt Nam tại Pháp gửi Công binh và Kiều bào

Ngày 15/10/1948, ông Trần  Ngọc Danh, Nghị sĩ Cần Thơ, đại diện chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Pháp gửi thông cáo số 4 tới toàn thể anh em Công binh, Kiều bào ở Pháp và ở hải ngoại