Archive for

Chuyện như đùa của những thân phận con lai lính thợ thế hệ đầu tiên

Trong đại chiến thế giới thứ hai, nước Pháp khủng hoảng về nhân lực và suy yếu về kinh tế. Để cứu vãn tình thế, vào năm 1939-1940, Pháp đã mộ phu ở Đông Dương. Mộ phu, thực chất là bắt phu. Mỗi gia đình phải có một đinh (trai tráng) tham gia. Nhà nào … Tiếp tục đọc