Archive for

Tư liệu những người lính thợ Đông Dương

Nguồn:

Thông cáo báo chí về Đài tưởng niệm lính thợ Đông Dương

Thông cáo báo chí Khởi động dư án: Tưởng nhớ những người lính thợ Đông Dương Tháng 9 năm 1939, vào thười điểm bắt đầu chiến tranh, chính phủ Pháp đã đưa sang “Mẫu quốc” hai mươi nghìn người Việt Nam trong đó phần lớn là nông dân. Họ được đưa vào làm việc giống … Tiếp tục đọc

Dự án xây dựng bia tưởng niệm những người lính thợ Đông Dương

Mới đây, dự án xây dựng bia đài tưởng niệm những người lính thợ Đông Dương đã được triển khai. Dự kiến tượng đài sẽ được khánh thành và khai trương vào tháng 10 năm 2014. Phác thảo của bia sẽ do họa sỹ Lê Bá Đảng thiết kế. Tấm bia tưởng niệm những người … Tiếp tục đọc

1940 : un travailleur parmi les 75 Indochinois à Angers

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 20 000 Indochinois sont arrivés de force en France, dont 75 à Angers. « Elle était classe, l’adresse de mon père : le château d’Orgemont ! », ironise Béatrice Nguyen. Pourtant, son père Kiem n’a pas vraiment vécu la vie de château, pendant les années 1940, à Angers. Arrivé bien … Tiếp tục đọc