Archive for

Chỉ thị về việc đấu tranh trong dịp Tết (29, 30/1/1949)

Nghị quyết yêu cầu tạp chí Thông tin đính chính ngày 10/3/1949

Thư trả lời về việc cấp quần áo cho công binh

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 12

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Tin buồn – Mauvaise nouvelle

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, Ông Thiều Văn Mưu, cựu lính thợ Đông Dương, đã mất sáng ngày 5/7/2015 tại Lyon – cộng hòa Pháp, hưởng thọ 96 tuổi. Ông là một trong số khoảng 20.000 thanh niên nông thôn Việt Nam bị ép buộc sang Pháp cuối năm 1939. Ông là … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 11

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc