Archive for

Khánh thành đài tưởng niệm người lao động Đông Dương

TT – Cách đây bốn năm, sau hơn nửa thế kỷ làm ngơ, chịu sức ép báo chí và công luận Pháp, ngày 9-12-2010 thị xã Arles thuộc vùng Camargue tổ chức lễ ghi công những người lao động Đông Dương. Tượng tưởng niệm người lao động Đông Dương của họa sĩ Lê Bá Đảng – … Tiếp tục đọc