Archive for

Phim Công Binh – Đêm dài Đông Dương

Phim tài liệu Công Binh – Đêm dài Đông Dương của đạo diễn Lâm Lê đã được phát trên Youtube. Mời tất cả mọi người cùng xem để hiểu thêm về những người lính thợ Đông dương Phim có phụ đề tiếng Việt.