Archive for

Chúc mừng năm mới 2017

Chúc gia đình lính thợ ONS (Travailleurs Indochinois, Công Binh) sang năm 2017 luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công. Bonne annee 2017 à vous tous, les membrers de la famille d’ONS ( Travailleurs Indochinois, Cong Binh).

Quyết nghị về việc ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh ngày 25/9/1949