Các bài báo (Les articles)

This category contains 142 posts

Công Binh, đêm dài Đông Dương chiếu tại L’Espace (Trung tâm văn hóa Pháp) từ 5/6/2016 !

Đạo diễn: Lê Lâm (Pháp, 116′) Diễn viên: Nhân chứng người Pháp và người Việt Một trang lịch sử bị lãng quên về cuộc sống bi thảm của hai vạn lính thợ Việt Nam bị chính quyền thuộc điạ cưỡng bức động viên sang Pháp trước Thế Chiến Thứ Hai. “Trước Thế Chiến Thứ Hai … Tiếp tục đọc

Chuyện như đùa của những thân phận con lai lính thợ

Bài viết của tác giả Trần Thu Dung, in trên “An ninh thế giới” ngày 25/5/2016 L’histoire vue comme une légende (article publié dans le journal « An Ninh thế giới », le 25/05/2016) Photo : Des descendants des travailleurs indochinois et l’auteur chez Mme Nguyên-Hoaï Michèle. De droit à gauche : Diệp Minh Nicole; … Tiếp tục đọc

IN MEMORIAM. ZAJ47, TRAVAILLEUR INDOCHINOIS – 2

Ecrit par le fils de l’interprète ZAJ 47 ” Chaque nuit, le vieil homme famélique dormait sous la couverte du pont japonais de Faifo, la main appuyée sur le flanc de l’autel du singe de pierre, le visage effleurant la maçonnerie de l’ouvrage qui rétractait la chaleur de son souffle. Ainsi il ne perdait pas … Tiếp tục đọc

Lễ gắn biển tưởng niệm lính thợ Đông dương tại Montpellier 2/11/2015

Lundi 2 novembre à 11 heures sera officiellement dévoilée une plaque en l’honneur des 19 travailleurs indochinois enterrés sous le Monument indochinois du cimetière Saint-Lazare à Montpellier Entre 1940 et 1945, des milliers de travailleurs indochinois furent internés en Languedoc Roussillon. 19 d’entre eux moururent. Les autorités de l’époque placèrent leurs dépouilles sous le Monument … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần cuối

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu (1920 – 2015) tại thôn Hạ Bằng, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn trẻ ông được học cả … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 22

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu (1920 – 2015) tại thôn Hạ Bằng, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn trẻ ông được học cả … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 21

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu (1920 – 2015) tại thôn Hạ Bằng, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn trẻ ông được học cả … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 20

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu (1920 – 2015) tại thôn Hạ Bằng, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn trẻ ông được học cả … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 19

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu (1920 – 2015) tại thôn Hạ Bằng, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn trẻ ông được học cả … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 18

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 17

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 16

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 15

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 14

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 13

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 12

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 11

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 10

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 9

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc

Hồi ký – Đứa con xa quê – Thiều Văn Mưu – Phần 8

Cuốn hồi ký ” Đứa con xa quê” của ông Thiều Văn Mưu, một cựu lính thợ Đông Dương, hiện đang sống tại Lyon được nhà xuất bản tại Hà Nội năm 2001. Ông Thiều Văn Mưu sinh ngày 1/5/1920 tại thôn Hạ Bằng, xẫ Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi còn … Tiếp tục đọc