Tư liệu hồ sơ (Dossiers d'archives)

Chỉ thị về việc tranh đấu chống phong trào Bảo Đại ngày 29/3/1949

P1070802

Thảo luận

Đã đóng bình luận.

%d người thích bài này: